Mã ủng hộ Người ủng hộ Số tiền (VND) Chi tiết
KM02969 Quang Anh 500,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 1 năm trước
Chúc dự án thành công
KM02647 Ẩn Danh 50,000 Đã ủng hộ qua Cổng thanh toán 1 năm trước
KM02351 Ẩn Danh 100,000 Đã ủng hộ qua Cổng thanh toán 1 năm trước
KM002169 Lý Thị Mỹ Hảo 500,000 Đã ủng hộ qua Cổng thanh toán 1 năm trước
mong sẽ nhận được giấy chứng nhận với tên mình sớm nhất