Lịch sử ủng hộ

5 tháng trước

Quang Anh đã ủng hộ 500,000 VNĐ

KM02969 Chuyển khoản

Chúc dự án thành công

5 tháng trước

Ẩn Danh đã ủng hộ 50,000 VNĐ

KM02647 Cổng thanh toán

6 tháng trước

Ẩn Danh đã ủng hộ 100,000 VNĐ

KM02351 Cổng thanh toán

6 tháng trước

Lý Thị Mỹ Hảo đã ủng hộ 500,000 VNĐ

KM002169 Cổng thanh toán

mong sẽ nhận được giấy chứng nhận với tên mình sớm nhất