Mã ủng hộ Người ủng hộ Số tiền (VND) Chi tiết
KM02969 Quang Anh 500,000 Đã ủng hộ qua Chuyển khoản 10 tháng trước
Chúc dự án thành công
KM02647 Ẩn Danh 50,000 Đã ủng hộ qua Cổng thanh toán 11 tháng trước
KM02351 Ẩn Danh 100,000 Đã ủng hộ qua Cổng thanh toán 11 tháng trước
KM002169 Lý Thị Mỹ Hảo 500,000 Đã ủng hộ qua Cổng thanh toán 1 năm trước
mong sẽ nhận được giấy chứng nhận với tên mình sớm nhất